E-post

post@provedlikehold.no

Tlf

+ 47 915 54 715

Øvre industrivei 6,

9130 Hansnes

Menu

Vedlikehold og verkstedsoppfølging  • Planlegging av større vedlikeholds oppgaver.
  • Tilpasse vedlikeholdet til driften, slik at en ikke får avbrudd i produksjon.

Verkstedsoppfølging før, under og etter verkstedsopphold.

  • Planlegging av arbeidsoppdrag ved verkstedsopphold
  • Innhenting av pris, tidsforbruk og lignende.
  • Oppfølging av arbeid som utføres av verksted.