E-post

post@provedlikehold.no

Tlf

+ 47 915 54 715

Øvre industrivei 6,

9130 Hansnes

Menu

TakstBehovet for en takst på båten kan bero i så mangt. Kanskje er man en båteier som vurderer salg av sin gamle båt til fordel for et nyere og større båt? Å ha en faglig vurdering av båten i ”bånn” når man skal ut å markedsføre sin båt for salg, gir et positivt signal til alle kjøpere at man ønsker å være åpen, ærlig og dermed inngi tillit til båt og selger. Man kan vise til et dokument som fra en uhildet tredjepart gir en vurdering av båt og verdi, sett i forhold til båtens tekniske og kosmetiske tilstand, og relatert til markeds-situasjonen i øyeblikket.

På den annen side, er man kanskje i en kjøps-situasjon, med begrenset kunnskap om båtkjøp, båt-typer, hva man bør se etter og være på vakt mot.

Kanskje har man ingen planer om kjøp eller salg, men snarere ønsker å vite hva markedsverdien er på den båten man har i forbindelse med forsikringsdekning,  bo-oppgjør, skilsmisse, arveoppgjør eller forsikrings-oppgjør?

Verditakst

Ved en verditakst lages det en rapport etter befaring av fartøyet. Slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Salgsrapport.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av fartøyets status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Rapporten kan omfatte hele fartøyet eller bare deler av det.

Salgsrapport

I en Salgsrapport legges det spesiell vekt på de tekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke fartøyet, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Skadetakst

Når en skade er oppstått så gjøres det en skadetakst for å dokumentere skadens omfang og finne kostnaden for å få fartøyet eller komponenten tilbake til forskriftsmessig stand. En annen viktig del av taksten er å avdekke årsaken til hendelen med uavhengige undersøkelser for om mulig forhindre at slike uhell skal skje seinere.

Ta kontakt for tilbud.