E-post

post@provedlikehold.no

Tlf

+ 47 915 54 715

Øvre industrivei 6,

9130 Hansnes

Menu

Sikkerhetsstyring & ISMMed lang erfaring fra sikkerhetsstyrings og kvalitetsstyringsarbeid har vi god kjennskap til hva rederiene trenger av dokumentkontroll, sikkerhetsstyring og vedlikeholdsstyring.

Pro Vedlikehold leverer et enkelt og moderne system som møter alle krav fra Sjøfartsdirektoratet.

  • Systemet leveres på ønsket format.
    • Papir
    • Skybasert og tilgjengelig fra mobil, nettbrett eller PC.
  • Fullt skalerbart, kan bygges opp etter dine spesifikasjoner
  • Passer både små og større fartøy

 

  • Bygger på forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøyer.
  • Forskriften gjelder for fiskefartøy og lasteskip under 500 bruttotonn og passasjerskip i innenriksfart sertifisert for inntil 100 passasjerer.
  • Sikkerhetssystemet skal bedre sikkerheten til sjøs, hindre personskade eller tap av menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig havmiljøet, og på materielle verdier.