E-post

post@provedlikehold.no

Tlf

+ 47 915 54 715

Øvre industrivei 6,

9130 Hansnes

Menu

Category: tjenester

Takst

Behovet for en takst på båten kan bero i så mangt. Kanskje er man en båteier som vurderer salg av sin gamle båt til fordel for et nyere og større båt? Å ha en faglig vurdering av båten i ”bånn” når man skal ut å markedsføre sin båt for salg, gir et positivt signal til […]

Teknisk kontroll mellom fartøykontrollene.

Oppfølging av vedlikeholdet under drift. Oppfølging/retting av driftsforstyrrelser

Fartøykontroll

Fartøykontroller utføres etter gjeldene regler som er beskrevet i Forskrift om fiske og fangstfartøy. Kontrollen kan utføres lokalt i din hjemhavn, på verksted eller i annen havn. Ta kontakt for tilbud.

Sikkerhetsstyring & ISM

Med lang erfaring fra sikkerhetsstyrings og kvalitetsstyringsarbeid har vi god kjennskap til hva rederiene trenger av dokumentkontroll, sikkerhetsstyring og vedlikeholdsstyring. Pro Vedlikehold leverer et enkelt og moderne system som møter alle krav fra Sjøfartsdirektoratet. Systemet leveres på ønsket format. Papir Skybasert og tilgjengelig fra mobil, nettbrett eller PC. Fullt skalerbart, kan bygges opp etter dine spesifikasjoner […]

Vedlikehold og verkstedsoppfølging

Planlegging av større vedlikeholds oppgaver. Tilpasse vedlikeholdet til driften, slik at en ikke får avbrudd i produksjon. Verkstedsoppfølging før, under og etter verkstedsopphold. Planlegging av arbeidsoppdrag ved verkstedsopphold Innhenting av pris, tidsforbruk og lignende. Oppfølging av arbeid som utføres av verksted.